Användarvillkor

Välkommen till vår webbplats. Vi, Norrköpings Tidningars Media AB – NTM, vill ge dig som användare av vår webbplats en bra upplevelse, därför behöver du som användare även respektera våra villkor. I nedan användarvillkor upplyser vi dig kring hur du får använda vår webb och de tjänster vi erbjuder via denna webbplats. Med användare avses även automatiska verktyg som ägnar sig åt t.ex. spindling eller crawling. Genom att besöka webbplatsen och/eller använda den informationen som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner du att dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) är bindande för dig som enskild och den du eventuellt representerar, nedan (”du/dig”) .   

Dessa villkor kan uppdateras utan att vi upplyser dig om det. Om du vill göra något mer än att surfa runt på vår webbplats bör du läsa villkoren noggrant och kontrollera vad som står på denna sida regelbundet.    

De tjänster som erbjuds via vår webbplats erbjuds inte förbehållslöst. Om vi bedömer att en tjänst inte är till gagn för dig eller om vi skulle strida mot lagstiftning, praxis eller andra förhållningsregler genom att tillhandahålla tjänsten till dig, kommer vi inte att erbjuda den. Ett sådant exempel kan vara att vi misstänker att våra tjänster kommer nyttjas för bedrägeri. Vi behöver inte redovisa varför en tjänst inte tillhandahålls, detta för att vi kan ha lagkrav på oss att inte avslöja det.    

Användning 

Genom att använda vår webbplats intygar du därmed att du inte kommer använda webbplatsen på ett sätt som kan skada eller ha en negativ inverkan på Norrköpings Tidningars Media AB, någon av Norrköpings Tidningars Media ABs leverantörer, de produkter som säljs på webbplatsen eller de produkternas leverantörer, genom att exempelvis ladda upp, publicera, eller återge innehåll eller kommunikation från oss eller på annat sätt störa andra användares åtkomst till webbplatsen. Du intygar också att du inte kommer använda något verktyg, programvara, skript eller annan mekanism eller enhet (inklusive, men inte begränsat till, botprogram, spindlar, krypare, avatarer eller intelligenta agenter). Norrköpings Tidningars Media AB förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot besökare som bryter mot Användarvillkoren.   

Upphovsrätt  

Vår webbplats och databasen den bygger på skyddas av upphovsrättslagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från oss framställa exemplar av hela eller delar av innehållet på vår webb och/eller göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats. 

Webbplatsens utseende och layout samt originella texter och konstnärliga bilder på NTM Media shop kan vara skyddade i sig som litterära eller konstnärliga verk enligt upphovsrättslagen. Alla fotografier, oavsett om de är konstnärliga eller inte, är skyddade enligt upphovsrättslagen. Även för dessa verk och fotografier gäller att det är förbjudet att utan tillstånd av rättighetsinnehavaren framställa exemplar av verket eller fotografiet och/eller göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats. Som enskild användare kan du dock, för eget bruk, framställa och tillgängliggöra enstaka exemplar av sådant som finns på vår webbplats, t.ex. kopiera något för att kunna spara och titta på vid ett senare tillfälle.  

Norrköpings Tidningars Media AB ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från en leverantör eller tredje part. Det är respektive leverantör som ansvarar för att innehållet i annonser som publiceras inte gör intrång i eller på annat sätt kränker någon tredje parts rättigheter. Om innehåll som du äger eller har rättigheter till har laddats upp på webbplatsen utan ditt tillstånd och du vill att det tas bort, vänligen kontakta oss på shop@ntm.se

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Om du avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan du straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd till att betala skadestånd. 

Marknadsföring 

Enligt marknadsföringslagen ska marknadsföring stämma överens med god marknadssed. Att använda någon annans annonser för egen marknadsföring är inte förenligt med god marknadsföringssed. Vi kan vidta rättsliga åtgärder vid marknadsföring som inte är förenligt med god marknadsföringssed. 

Övrigt 

Tolkning och tillämpning av våra användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Om det vid prövning framkommer att någon del av villkoren ej går att tillämpa, gäller övriga delar av villkoren utan inskränkning.  

Om en tvist inte kan lösas i samförstånd med Norrköpings Tidningars Media ABs kundtjänst kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”) genom att kontakta ARN på deras hemsida, www.arn.se alternativt deras postadress :  

Allmänna Reklamationsnämnden 
Box 174 
101 23 Stockholm 

Om du har frågor kring användarvillkoren är du välkommen att kontakta oss.   

Kontakt 

Ansvarig för NTM Media shop är Norrköpings Tidningars Media AB.  
Norrköpings Tidningars Media AB   

Stohagsgatan 2 
601 83 NORRKÖPING  
Telefon: 075-245 6000  
E-post: shop@ntm.se