Tillbaka
;

Geert Mak

Drömmen om Europa : Resor i det tjugoförsta århundradet

259 kr

Det europeiska projektet skulle bygga på fred, välstånd och frihet. Men de senaste två decennierna har snarare dominerats av kriser och konflikter, snabba skiften som fört Europa närmare kollaps.
Vad hände med det europeiska samarbetet och optimismen, hur kom det sig att nostalgin, rädslan och främlingsfientligheten tog över?

Drömmen om Europa handlar om de omvälvande händelser som definierat Europa sedan millennieskiftet, fram till kriget i Ukraina: EU:s skakiga utvidgning, finans- och eurokrisen, flyktingkrisen, annekteringen av Krim, högerpopulismen i Polen och Ungern, brexit, corona.
I en serie av sammanlänkande reportage, som varvar politik, historia och kulturhistoria, levandegör Geert Mak Europas arv och utmaningar i en unik nutidshistoria.

Utgiven: 2023-08-21
Format: Danskt band
Antal sidor: 570

Bonnier Group är ägarbolag i en företagsgrupp som samlar Nordens ledande medieföretag med över 200 års erfarenhet av mediemarknader i förändring. Bland våra bolag finns förutom medieverksamheterna också Bonnier Fastigheter, som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter med tyngdpunkt i Stockholmsområdet. Vi har vår bas i Sverige, finns i 12 länder och är helägda av familjen Bonnier. (Bonnier Group AB)